Usmeritve in nasveti pri uvajanju delitve stroškov za toploto

Do 1. oktobra morajo lastniki enot v stanovanjskih in poslovnih stavbah poskrbeti za vgradnjo delilnikov stroškov za toploto in preiti na delitev in obračun stroškov za ogrevanje in pripravo tople vode po dejanski porabi.
Namen tega ukrepa, ki ga predpisuje energetski zakon, je predvsem zmanjšanje porabe in stroškov za energijo. S tem se zmanjšujejo potrebe po novih energetskih objektih, zmanjšuje se odvisnost od uvoza energije in negativni vplivi na okolje. Pavšalno plačevanje stroškov po ogrevani površini učinkovitega ravnanja z energijo namreč ne spodbuja.

V tujini, kjer so takšno prakso že uvedli, se je poraba energije za ogrevanje zmanjšala od 20 do 30 ali celo več odstotkov, kar pomeni, da se strošek uvajanja delilnikov povrne v dveh do treh letih. Na zmanjšanje porabe energije vpliva predvsem naše ravnanje. Zato kampanja »Plačam kolikor porabim«, ki jo izvaja Ministrstvo za gospodarstvo, poteka v povezavi s kampanjo »Energija si, bodi učinkovit«, ki je namenjena spodbujanju učinkovitega ravnanja z energijo.

Montaža delilnikov stroškov za ogrevanje ni zahtevna in ne vključuje gradbenih del. Delilniki se privarijo na radiatorje. Nameščajo jih za to usposobljena podjetja, ki večinoma omogočajo tudi odčitavanje in delitev stroškov za toploto, za to pa je potrebno ustrezno znanje in izkušnje. V večini primerov je upravnik stavbe tisti, ki pripravi nabor primernih ponudnikov delilnikov in izvajalcev delitve stroškov. Pomembno je, da so v stavbi nameščeni delilniki iste vrste in tipa. V nasprotnem primeru pravilna delitev stroškov ni mogoča. Priporočljivi so delilniki, ki omogočajo daljinsko odčitavanje. S tem se izognemo, da nam izvajalec delitve stroškov vsak mesec vstopa v stanovanje, stanovalci pa so sproti obveščeni o porabi in s tem bolj motivirani za zmanjšanje porabe energije. So pa s tem povezani višji stroški odčitavanja in delitve stroškov. Za odločitev o vrsti in tipu delilnikov ter o načinu delitve stroškov za toploto je potrebno soglasje lastnikov, ki imajo več kot 50-odstotni lastniški delež.
Več nasvetov, kako prihraniti pri ogrevanju in porabi tople vode, najdete na www.delitevstroskov.si v rubriki dober nasvet.