Upravi Pivovarne Laško razrešnica

Na današnji 20. skupščini delničarjev Pivovarne Laško so se delničarji seznanili s revidiranim poročilom o poslovanju družbe, z odpovedjo pogodb o obvladovanju ter odločali o predlagani dokapitalizaciji družbe. Na skupščini je bilo prisotnega 85,47 % kapitala z glasovalno pravico.
Delničarji so se seznanili z revidiranim poročilom o poslovanju družbe v letu 2011 ter z več kot 99 % glasov podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu.
Delničarji niso podprli predloga o dokapitalizaciji družbe za dobrih 36,5 milijonov EUR, ki bi se izvedla z izdajo 8.747.652 navadnih delnic po ceni 8,00 EUR za delnico. Proti predlogu je namreč glasovalo 74,62 % kapitala z glasovalno pravico.
Delničarji Pivovarne Laško so se seznanili tudi z odpovedjo pogodb o obvladovanju med prevladujočo družbo Pivovarno Laško in Pivovarno Union kot odvisno družbo ter z odpovedjo Pogodbe o obvladovanju in organiziranju pogodbenega koncerna med Pivovarno Laško in družbo Radenska. Prekinitev izvajanja aktivnosti v zvezi z organizacijo pogodbenega koncerna, ki so ga izglasovali delničarji Pivovarne Laško na januarski skupščini, je bila ena ključnih zahtev bank upnic v pogajanjih za reprogram obveznosti Pivovarne Laško, zato se je uprava v skladu s statutom družbe odločila za odpoved pogodb, povezanih z organizacijo pogodbenega koncerna.