Unija kapitalskih trgov

Evropska komisija je pred zasedanjem Evropskega sveta 21. in 22. marca 2019 predstavila napredek na področju unije kapitalskih trgov ter voditelje EU pozvala, naj ohranijo politično zavezanost za postavitev temeljev unije kapitalskih trgov.

Komisija je sprejela vse ukrepe, h katerim se je zavezala v akcijskem načrtu za unijo kapitalskih trgov septembra 2015 invmesnem pregledu junija 2017, ter tako prispevala k vzpostavitvi ključnih gradnikov unije kapitalskih trgov. Ukrepi ustvarjajo nove priložnosti za podjetja in vlagateljeter prinašajo sodobna pravila za učinkovit nadzor nad finančnim sektorjem. Dogovori so bili doseženi o 10 od 13 zakonodajnih predlogov o uniji kapitalskih trgov, ki jih je predložila Komisija, od tega so bili trije že dokončno sprejeti. Poleg tega sta bila dosežena dogovora o 2 od 3 predlogov Komisije o trajnostnem financiranju. Komisija je sprejela tudi dve delegirani uredbi z večino izvedbenih ukrepov za dokončanje predpisov o prospektu. Ti ukrepi bodo olajšali zbiranje kapitala na kapitalskih trgih, zaščitili vlagatelje in spodbujali zbliževanje nadzornih praks. Prihodnji ukrepi bodo morali odražati vpliv izstopa Združenega kraljestva iz EU na kapitalske trge ter obravnavati druge izzive, kot so razogljičenje gospodarstva, podnebne spremembe in tehnološki razvoj.

Unija kapitalskih trgov bo evropskim podjetjem olajšala pridobivanje finančnih sredstev za rast ter jih spodbujala k inovacijam in krepitvi konkurenčnosti. Prav tako bo spodbujala ustvarjanje delovnih mest, večjo izbiro za potrošnike ter boljše čezmejne naložbene priložnosti za vlagatelje.