Evropska komisija je sprejela ukrepe za spodbujanje varnosti in zdravja na delovnem mestu v EU.

Naložbe v zdravje in varnost pri delu izboljšujejo življenja ljudi s preprečevanjem nesreč in z delom povezanih bolezni. Komisija namerava v ta namen osredotočiti svoje delo na tri ključna področja. Določila bo mejne vrednosti izpostavljenosti ali sprejela druge ukrepe za dodatnih sedem rakotvornih kemikalij. Nadalje namerava podjetjem, zlasti malim in mikropodjetjem, pomagati pri usklajevanju s pravili o zdravju in varnosti. Objavila je smernice s praktičnimi nasveti za lažje ocenjevanje tveganja, kot so psihosocialni ali ergonomski dejavniki ali staranje, ter povečanje njegove učinkovitosti. Cilj je tudi povečati razpoložljivost brezplačnih spletnih orodij, ki malim in mikropodjetjem pomagajo pri izvajanju ocen tveganja. Prav tako bo Komisija sodelovala z državami članicami in socialnimi partnerji, da se v naslednjih dveh letih odstranijo ali posodobijo zastarela pravila. Cilj je poenostaviti in zmanjšati upravno breme, hkrati pa ohraniti zaščito delavcev. Ta posodobitev bi morala tudi podpirati boljše izvajanje v praksi.

Komisija je leta 2012 v sklopu programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT) začela celovito oceno zakonodaje EU o varnosti in zdravju pri delu, ki zajema okvirno direktivo in 23 sorodnih direktiv. Posebna prednostna naloga Komisije na področju varnosti in zdravja pri delu je boj proti raku kot najpogostejšemu vzroku smrti, povezanih z delom, v EU. Maja lani je že predlagala ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti evropskih delavcev 13 kemikalijam, ki povzročajo raka, danes pa nadaljuje z izpolnjevanjem svoje politične zaveze z drugim predlogom za obravnavo izpostavljenosti nadaljnjim sedmim prednostnim kemikalijam. Komisija bo še naprej proučevala druge rakotvorne snovi, da bo delavcem še naprej nudila zaščito in izboljševala poslovne pogoje po vsej EU.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2_sl.htm
Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4_en.htm http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.