Evropska komisija je začela javno posvetovanje o trošarinah na alkohol in alkoholne pijače (strukture trošarin). Namen posvetovanja je zbrati mnenja o tem, kako bi lahko ublažili upravno breme za države in podjetja ter zmanjšali izkrivljanje na notranjem trgu. Posvetovanje bo potekalo do 7. julija 2017.

Pravila EU v zvezi s trošarinami na alkohol naj bi preprečevala izkrivljanje trgovine na enotnem trgu, zagotavljala pošteno konkurenco med podjetji in zmanjšala upravno breme za podjetja. Pravila določajo kategorije proizvodov in metode za zaračunavanje trošarin ter opredeljujejo zmanjšane stopnje in izjeme. Vendar so pravila nespremenjena že od leta 1992. Komisija je zato nedavno priporočila uvedbo jasnejših davčnih pravil v podporo manjšim proizvajalcev alkoholnih pijač in boju proti ponarejanju. Prav tako se zavzema za zmanjšanje stroškov za mala podjetja.

Trošarine so posredni davki na prodajo ali uporabo določenih proizvodov. Navadno se uporabljajo kot znesek na količino proizvoda, na primer na 1.000 litrov v primeru alkohola. Prihodki od trošarin gredo neposredno državam članicam EU.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1026_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.