Tajsko črtali s seznama opozorjenih držav

Evropska komisija je Tajsko črtala s seznama “opozorjenih držav”, saj je ta po njenem mnenju uspešno odpravila pomanjkljivosti v pravnem in upravnem sistemu na področju ribištva. Komisija je preklicala tako imenovani “rumeni karton“, ki je za državo veljal od aprila 2015 kot opozorilo EU, da v tem obdobju ni bila dovolj učinkovita pri obravnavanju nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova.

Tajska je spremenila svoj pravni okvir na področju ribištva in ga uskladila z instrumenti mednarodnega pomorskega prava. Okrepila je skladnost z obveznostmi, ki jih ima kot obalna država ter država zastave, pristanišča in trga. Prav tako je v svojo zakonodajo vključila jasne opredelitve pojmov ter vzpostavila odvračilni režim sankcij. Okrepila je tudi mehanizme za nadzor nad nacionalno ribiško floto ter svoje sisteme spremljanja in nadzora. Z današnjim sklepom bo odpravljen prvi korak postopka, ki bi lahko privedel do popolne prepovedi uvoza proizvodov morskega ribištva v EU.