Evropska komisija je sporočila, da naj bi Evropska unija dosegala znaten napredek pri prekinjanju povezave med emisijami ogljika in gospodarsko rastjo. Do leta 2010 je…