V veljavo stopila Direktiva o presoji vplivov na okolje

Datum objave: sobota, 18. februar 2012

Evropska komisija je združila vso obstoječo zakonodajo EU, ki ureja presojo vplivov na okolje. S tem želi organom držav članic in projektantom omogočiti lažje upravljanje okoljskih posledic gradbenih projektov. Združila je osnovno Direktivo o presoji vplivov na okolje (Direktiva EIA) in njene tri spremembe. Bolj jedrnata, jasno prevedena in uporabnikom prijazna različica zakonodaje je začela […]

Oznake: , ,

Novo sporočilo o evropski vesoljski infrastrukturi

Datum objave: torek, 5. april 2011

Evropska komisija je danes predstavila novo sporočilo o evropski vesoljski infrastrukturi, kar je prvi korak proti celostni vesoljski politiki, ki naj bi se razvijala na novi pravni podlagi, zagotovljeni z Lizbonsko pogodbo. Sporočilo si za cilj zastavlja krepitev evropske vesoljske infrastrukture ter poziva k podpori raziskovanja, da bi se povečala tehnološka neodvisnost Evrope, spodbudilo medsebojno […]

Oznake: , , ,

Napredek na področju energije iz obnovljivih virov

Datum objave: torek, 1. februar 2011

Cilji politike glede energije iz obnovljivih virov za leto 2020 bodo verjetno doseženi in celo preseženi, če bodo države članice v celoti izvajale svoje nacionalne akcijske načrte za energijo iz obnovljivih virov in če bodo izboljšani finančni instrumenti, je včeraj v sporočilu predstavila Evropska komisija. Dodatno sodelovanje med državami članicami in boljše vključevanje energije iz […]

Oznake: , , , , , , ,

Nadomestitev fosilnih virov energije z alternativnimi gorivi

Datum objave: sreda, 26. januar 2011

Strokovna skupina zainteresiranih strani za bodoča pogonska goriva je včeraj Evropski komisiji predstavila poročilo, s katerim se potrjuje možnost nadomestitve fosilnih virov energije z alternativnimi gorivi, ki bi tudi omogočila prehod na trajnostni promet do leta 2050. Evropska unija bo morala do leta 2050 zmanjšati svoj vpliv na okolje in rešiti težave v zvezi z […]

Oznake: , , , , , ,

Predstavitev Strategije Evropske unije za Podonavje

Datum objave: nedelja, 23. januar 2011

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve vabita na predstavitev Strategije Evropske unije za Podonavje, ki se bo zgodila v sredo, 26. januarja 2011, ob 10. uri v Okoljskem centru Evropa. O tem, kaj vsebuje predlog strategije, kaj ta prinaša Sloveniji in na katerih področjih Slovenija vidi […]

Oznake: , , , , ,