Evropska unija zmanjšuje emisije

Datum objave: nedelja, 9. oktober 2011

Evropska komisija je sporočila, da naj bi Evropska unija dosegala znaten napredek pri prekinjanju povezave med emisijami ogljika in gospodarsko rastjo. Do leta 2010 je EU v 20 letih uspela zmanjšati emisije za 15,5 %, medtem ko je gospodarstvo v istem obdobju zraslo za 41 %. Emisije so se zmanjševale šest let zaporedoma do vključno […]

Oznake: , , , , , ,

Dodeljevanje emisijskih kuponov v energetskem sektorju

Datum objave: sreda, 30. marec 2011

Določene države članice bodo po sklepu Evropske komisije po določenih pravilih lahko brezplačno dodeljevale emisijske kupone v energetskem sektorju. Od začetka tretje faze sistema EU za trgovanje z emisijami (2013–2020) bo moral energetski sektor načeloma kupovati vse svoje emisijske kupone. Vendar se do leta 2019 deset držav članic lahko odloči, da bodo elektrarnam omejeno število […]

Oznake: , , , , , , ,

Poceni sintetično gorivo brez emisij CO2

Datum objave: petek, 28. januar 2011

Kot poroča Avtomanija, je družba Cella Energy iz Velike Britanije razvila sintetično gorivo brez emisij CO2. Tehnologijo so štiri leta razvijali v strogi tajnosti na prestižnem Rutherford Appleton Laboratoryju pri Oxfordu. Prvi testi so pokazali tudi, da bo mogoče gorivo uporabiti v motorjih v avtomobilih brez modifikacij. Foto: Wikipedia

Oznake: , , , ,

Nadomestitev fosilnih virov energije z alternativnimi gorivi

Datum objave: sreda, 26. januar 2011

Strokovna skupina zainteresiranih strani za bodoča pogonska goriva je včeraj Evropski komisiji predstavila poročilo, s katerim se potrjuje možnost nadomestitve fosilnih virov energije z alternativnimi gorivi, ki bi tudi omogočila prehod na trajnostni promet do leta 2050. Evropska unija bo morala do leta 2050 zmanjšati svoj vpliv na okolje in rešiti težave v zvezi z […]

Oznake: , , , , , ,