Alge kot bioenergent

Datum objave: sreda, 30. november 2011

Ljudje pridobivamo velik del energije iz fosilnih goriv, ki izpuščajo v ozračje ogromno količino škodljivih plinov, še posebej toplogrednega plina CO2, kar pa je nesprejemljivo zaradi globalnega onesnaževanja. S pomočjo alternativnih virov energije lahko proizvedemo energijo in goriva. Evropska unija teži k temu, da bi se zmanjšala poraba fosilnih goriv in povečala uporaba sončne energije, […]

Oznake: ,