Sum korupcije ter škodljive in nezakonite porabe javnega denarja v Kranju

V Kranju so svetnice in svetniki Liste Hermine Krt, Zares, Nove Slovenije in Liste Mladi za Kranj ponovno opozorili na nepravilnosti občinske uprave in župana ter sklicali izredno sejo. Edina točka dnevnega reda na sklicani izredni seji bo Poravnava med MOK in Stanovanjsko zadrugo Gorenjske z. o. o. z dne 25. 11. 2010.
Omenjeni svetniki so odločeni, da bodo sejo na to temo sklicevali vedno znova in to tako dolgo, dokler župan ne bo končno prišel pred mestni svet in odgovarjal na vprašanja svetnic in svetnikov.
Skupina predlagateljev hkrati predlaga NO MOK, naj opravi nadzor in popoln pregled nad celotnim postopkovnim in vsebinskim potekom poslov med MOK in SZG.
Sklicatelji izredne seje se obenem tudi odpovedujejo sejnini te seje.