Evropska komisija je objavila vmesni pregled strategije za enotni digitalni trg. Od maja 2015 je sprejela 35 zakonodajnih predlogov in političnih pobud, kot so bile napovedane v strategiji za enotni digitalni trg. Osrednja pozornost je zdaj namenjena doseganju političnih dogovorov z Evropskim parlamentom in Svetom o vseh predlogih, zlasti posodobljenih pravil EU o telekomunikacijah, ki bodo okrepila naložbe v omrežja visokih hitrosti in kakovosti.

Komisija je v sporočilu o vmesnem pregledu opredelila tri glavna področja za nadaljnje ukrepanje EU: razvoj polnega potenciala evropskega podatkovnega gospodarstva, zaščita evropskih prednosti z reševanjem izzivov kibernetske varnosti ter spodbujanje spletnih platform kot odgovornih akterjev v pravičnem internetnem ekosistemu.

Enotni digitalni trg je ena od najpomembnejših prednostnih nalog Junckerjeve Komisije. Povsem delujoč enotni digitalni trg bi lahko k našemu gospodarstvu letno prispeval 415 milijard evrov in ustvaril na sto tisoče novih delovnih mest.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1232_sl.htm
Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1233_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.