Strategija za enotni digitalni trg

Evropska komisija je objavila vmesni pregled strategije za enotni digitalni trg. Od maja 2015 je sprejela 35 zakonodajnih predlogov in političnih pobud, kot so bile napovedane v strategiji za enotni digitalni trg. Osrednja pozornost je zdaj namenjena doseganju političnih dogovorov z Evropskim parlamentom in Svetom o vseh predlogih, zlasti posodobljenih pravil EU o telekomunikacijah, ki bodo okrepila naložbe v omrežja visokih hitrosti in kakovosti.

Komisija je v sporočilu o vmesnem pregledu opredelila tri glavna področja za nadaljnje ukrepanje EU: razvoj polnega potenciala evropskega podatkovnega gospodarstva, zaščita evropskih prednosti z reševanjem izzivov kibernetske varnosti ter spodbujanje spletnih platform kot odgovornih akterjev v pravičnem internetnem ekosistemu.

Enotni digitalni trg je ena od najpomembnejših prednostnih nalog Junckerjeve Komisije. Povsem delujoč enotni digitalni trg bi lahko k našemu gospodarstvu letno prispeval 415 milijard evrov in ustvaril na sto tisoče novih delovnih mest.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1232_sl.htm
Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1233_en.htm