Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostata se je stopnja brezposelnosti v območju evra oktobra 2016 rahlo znižala z 9,9 % na 9,8 %. To je najnižja zabeležena stopnja inflacije v območju evra od julija 2009. V celotni EU je brezposelnost v tem obdobju prav tako rahlo upadla, z 8,4 % na 8,3 %, kar je najmanj od februarja 2009. Tudi na letni ravni se je stopnja brezposelnosti zmanjšala, saj je bila oktobra 2015 v območju evra 10,6-odstotna, v celotni EU pa 9,1-odstotna.

Po ocenah Eurostata je bilo junija letos v EU 20,448 milijona brezposelnih oseb, od tega 15,908 milijona v območju evra. V primerjavi s septembrom 2016 je bilo v EU 190.000, v območju evra pa 178.000 manj brezposelnih oseb.

V Sloveniji je stopnja brezposelnosti oktobra2016 znašala 7,6 %, kar je 0,1 % manj kot septembra. Med članicami Unije so bile najnižje stopnje brezposelnosti oktobra 2016 zabeležene na Češkem (3,8 %) in v Nemčiji (4,1 %), najvišje pa v Grčiji (23,4 % avgusta 2016) in Španiji (19,2 %).

Na letni ravni se je stopnja brezposelnosti znižala v 24 državah članicah, v Italiji je ostala nespremenjena, zvišala pa se je v Estoniji (s 5,7 % na 7,2 %), na Danskem (s 6,0 % na 6,5 % in v Avstriji (s 5,8 % na 5,9 %).

Oktobra 2016 je bilo v EU brezposelnih 4,169 milijona mladih (mlajših od 25 let), od tega 2,939 milijona v območju evra. Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila v EU 18,4-odstotna, v območju evra pa 20,7-odstotna.

Celotno sporočilo: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7752348/3-01122016-AP-EN.pdf/5f785386-b824-4b65-a09d-99d8bed9958a

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.