Evropska komisija pozdravlja novico, da Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) s podpisom sporazuma na Cipru spodbuja naložbe, ustvarja delovna mesta in krepi rast v vseh 28 državah članicah EU. Sklad EFSI je bil ustanovljen šele pred 18 meseci, vendar se že uspešno približuje svojemu začetnemu cilju, da spodbudi najmanj 315 milijard evrov dodatnih naložb v gospodarstvo do leta 2018. Dejavnosti, ki so odobrene v okviru naložbenega načrta za Evropo, decembra 2016 skupno predstavljajo obseg financiranja v višini 30,6 milijarde evrov. Pričakuje se, da bodo spodbudile naložbe v skupni vrednosti več kot 165 milijard evrov.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4490_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.