Evropska komisija je začela razpravo oučinkovitejšem odločanju na področju socialne politike EU. Na mnogih področjih socialne politike se odločitve že sprejemajo s kvalificirano večino, kar je EU omogočilo, da je v zadnjih letih, zlasti v času sedanje Komisije, oblikovala celovito socialno politiko. Vendar nekaj področij še vedno zahteva soglasje držav EU in posebne zakonodajne postopke, v katerih Evropski parlament kot sozakonodajalec nima enake vloge kot Svet EU. Komisija je v današnjem sporočilu o premostitvenih klavzulah v socialni politiki zatopozvala k razpravi o tem, kako bi bilo mogoče zobstoječimi pravnimi mehanizmi EU pospešiti in okrepiti odločanje na socialnem področju. Sporočilo je bilo objavljeno v sklopu celovitega pregleda premostitvenih klavzul. Komisija je pred tem že objavila sporočila o skupni zunanji in varnostni politiki, obdavčenju ter energiji in podnebju.

Evropski parlament pa je danes potrdil predlog Komisije za ustanovitev Evropskega organa za delo indirektivo o preglednejših in predvidljivejših delovnih pogojih. Oba akta mora sedaj potrditi še Svet EU.

 

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.