Na jubilejnem desetem tekmovanju, ki je potekalo 24. novembra 2016 na več kot 700 srednjih šolah po EvDijakinja Maruška Schenk s Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani je slovenska zmagovalka vseevropskega prevajalskega tekmovanja Juvenes Translatores. Prevajala je iz nemščine v slovenščino.

Na jubilejnem desetem tekmovanju, ki je potekalo 24. novembra 2016 na več kot 700 srednjih šolah po Evropi, je preko 3.000 dijakinj in dijakov prevajalo besedilo na temo jezikov in prevajanja. Med vsemi možnimi kombinacijami dveh izmed 24 uradnih jezikov EU so uporabili 152 jezikovnih kombinacij. Zmagovalci iz posameznih držav EU bodo aprila povabljeni na slavnostno podelitev nagrad v Bruselj.

Generalni direktorat za prevajanje pri Evropski komisiji organizira vseevropsko prevajalsko tekmovanje za mlade Juvenes Translatores že od leta 2007. Njegov namen je spodbujati učenje tujih jezikov v šolah in mlade spodbuditi za prevajalski poklic. Sodelujejo lahko sedemnajstletni dijaki, tekmovanje pa na vseh izbranih šolah v EU poteka ob istem času. Kar nekaj udeležencev je to tekmovanje navdihnilo, da so se pozneje odločili za študij jezikov in prevajalski poklic, Evropska komisija pa je nedavno med svoje uslužbence celo sprejela prvo prevajalko, ki je svojo kariero začela kot zmagovalka na tekmovanju Juvenes Translatores.

Letošnje deseto tekmovanje sovpada s šestdeseto obletnico nastanka Evropske unije, ki je že od začetka nerazdružljivo povezano s prevajanjem. Že v prvi uredbi iz leta 1958 so bili določeni štirje uradni jeziki, katerih število se je nato povzpelo na 24. Večjezičnost tako ostaja osrednjega pomena za EU.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-145_sl.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.