Skupščina Pivovarne Laško d.d. bo v petek, 13. decembra 2013 v Laškem

(Laško, 11.11.) Člani nadzornega sveta družbe Pivovarne Laško d.d., so danes na korespondenčni seji redefinirali sklep, ki so ga sprejeli na seji, 7.11.2013. V redefiniranem sklepu so določili, da se bodo delničarji seznanili z informacijo o obstoju konflikta interesov pri članih nadzornega sveta g. Goranu Brankoviču in g. Enzu Smrekarju, ki sta mandat nastopila s 1.9.2013. Delničarji se bodo na skupščini, ki je sklicana za 13.12.2013 ob 9.00 v prostorih Pivovarne Laško d.d., opredelili do nastale situacije ter odločili ali lahko nadzornika nadaljujeta s svojim delom.

Dodatne informacije:
mediji@pivo-lasko.si