Skupščina Pivovarne Laško d.d. bo sklicana v ponedeljek 11. novembra 2013

V četrtek, 7. 11. 2013, so se na 2. redni seji sestali nadzorniki družbe Pivovarne Laško d.d. Na seji so sprejeli sklep, da se skliče skupščina družbe zaradi spremembe statuta družbe. Sklic skupščine bo objavljen v ponedeljek, dne 11. 11. 2013.
Dodatne informacije:
mediji@pivo-lasko.si