Skupina Laško vložila odškodninsko tožbo zoper Republiko Slovenijo in direktorja UVK

Družbe Skupine Laško so danes vložile odškodninske tožbe zoper Republiko Slovenijo in odgovorno osebo, direktorja UVK. Razlog za tožbo je protipravna preprečitev prodaje delnic družbe Mercator, ki je nastala v času prodajnega procesa delnic družbe Mercator leta 2011. Zaradi izdane odločbe UVK, ki je družbam Skupine Laško prepovedala razpolaganje z delnicami družbe Mercator v zaključni fazi prodajnega procesa, je nastala in še nastaja škoda.
Banke upnice so že leta 2010 zahtevale, da Skupina Laško odproda vse premoženje, ki ni povezano z osnovnim poslom skupine. Nadzorni svet matične družbe je zato 18. 8. 2010 naložil upravi, da prične s postopkom prodaje celotnega deleža v družbi Mercator. Po javnem razpisu za prodajo delnic Mercator je tožeča stranka prejela zavezujočo ponudbo družbe Agrokor, ki je za delnico nudila 221 EUR. Dne 26. 4. 2011, ko je nadzorni svet Pivovarne Laško razpravljal in odločal o prodaji omenjenih delnic, je UVK poslal odločbo, s katero je preprečil razpolaganje z delnicami MELR. Zato je nadzorni svet družbe 5. 5. 2011 sprejel sklep, da zaradi odločbe pristojnega državnega organa ne more sprejeti ponudbe kupca.
Družbam Skupine Laško je zaradi takšne odločitve UVK do dneva vložitve tožbe nastala škoda v višini 59,2 mio EUR, prav tako pa škoda še vedno nastaja, saj družbe še danes plačujejo obresti financiranja nepotrebnega premoženja in se ukvarjajo s procesom prodaje le tega.