Skupina Laško predstavila projekt mecenstva sodobne slovenske glasbe

Skupina Laško je v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani predstavila projekt mecenstva sodobne slovenske glasbe, s katerim namerava v letošnjem letu aktivno podpreti slovenske glasbene ustvarjalce in njihove nastajajoče projekte. Projekt je naletel med slovenskimi glasbeniki na izjemno pozitiven odmev, saj se jih je v klubu Cankarjevega doma zbralo več kot 150.


03
Glasbenikov se je v Klubu Cankarjevega doma kar trlo

Razpis za oddajo vlog za mecensko podporo, ki so ga glasbenikom in javnosti predstavili v Cankarjevem domu, je odprt za vse glasbene žanre. Glasbeni ustvarjalci pa bodo lahko svoje projekte, ki bodo nastajali v letu 2012 prijavili do konca meseca februarja. Kakovost projektov bo presojala strokovna komisija, v kateri bodo, ob predstavnikih mecena – Skupine Laško, še dolgoletni radijski urednik Dragan Bulič, umetniški vodja Laške pihalne godbe Gašper Salobir ter priznana slovenska glasbenika Primož Grašič in Jani Hace. Glasbeniki lahko prijavijo projekte v obliki pisne kreativne zasnove, k čemer lahko po svoji presoji priložijo tudi morebitne demo posnetke in reference, seveda pa demo posnetki prav zaradi narave mecenstva – podpore projektom, ki bodo šele nastajali – niso obvezni del prijave.


prdstavniki PL
Predstavnika Skupine Laško (z desne proti levi): direktor marketinga Pivovarne Laško Jure Struc in član uprave Pivovarne Laško Matej Oset z direktorjem Cankarjevega doma Mitjem Rotovnikom

Eden ključnih pogojev, ki jih bodo morali upoštevati ob prijavi na razpis pa je, da bodo projekti vsaj deloma izvedeni do konca junija 2012, saj bi izbranim Skupina Laško želela omogočiti tudi možnost predstavitve na največji slovenski turistično zabavni prireditvi Pivo in cvetje, za katero si v Skupini Laško želijo, da bi se v prihodnjih letih še bolj uveljavila tudi kot festival kakovostne slovenske glasbe.
Član uprave Pivovarne Laško, gospod Matej Oset je v uvodu predstavil najpomembnejše razloge za nastanek projekta in ob tem poudaril: »Skupina Laško je največji sponzor slovenskega športa, podpiramo pa tudi številne kulturne in zabavne dogodke ter projekte v Sloveniji, hkrati pa je generalni pokrovitelj največje slovenske turistično zabavne prireditve Pivo in cvetje. V svojem družbeno odgovornem ravnanju torej Skupina Laško ni povezana le s slovenskimi športnimi uspehi, ampak je bila tudi do sedaj močno povezana s slovensko kulturo in predvsem glasbo. Projekt mecenstva sodobne slovenske glasbe je torej nadgraditev naše družbeno odgovorne politike, ki jo v podjetjih skupine tradicionalno spodbujamo«.
Direktor marketinga Pivovarne Laško, gospod Jure Strucje dodal, da zametki nastanka projekta segajo že v poletne dni leta 2011, ko se je rodila ideja tesnejšem povezovanju Skupine Laško z glasbenimi ustvarjalci, njihovo glasbo ter druženjem in pozitivno energijo. »Slovenci smo lahko ponosni, da v našem okolju delujejo številni kakovostni glasbeniki in v Skupini Laško smo ponosni, da bomo s projektom mecenstvo sodobne slovenske glasbe prispevali majhen kamenček v mozaiku razvoja slovenske ustvarjalnosti.«
„Glede na dejstvo, da je letošnje leto projekt Skupine Laško mecenstvo sodobne slovenske glasbe prvič, se je mecen odločil, da bo v razpisnih pogojih čim manj pogojev, ki bi katerikoli glasbeni zvrsti ali glasbeniku onemogočili sodelovanje. Uspešnost prijave bo torej v največji meri odvisna od kreativnosti prijaviteljev projektov“, je poudaril gospod Gašper Salobir, član strokovne komisije, ko je prisotnim pojasnjeval osnovna pravila razpisa.


nastop skupine The Dreams
Nastop skupine The Dreams…

nastop s Tinkaro Kovac
…z gostjo Tinkaro Kovač

V Skupini Laško načrtujejo, da bodo lahko strokovna komisija že v prvem letu projekta izbirala med številnimi kakovostnimi glasbenimi projekti. Letos nameravajo finančno podpreti najmanj tri in največ deset glasbenih projektov, najvišji znesek finančne podpore za posamezni projekt pa bo znašal 5000 evrov.

RAZPISNA NAVODILA IN KRITERIJI

Namen razpisa za mecensko podporo: Aktivna podpora Skupine Laško kakovostnim slovenskim glasbenim ustvarjalcem.
Najpomembnejša kriterija razpisa
: Kakovost glasbenega projekta in izvedba projekta v letu 2012.
Strokovna komisija: Predstavniki Skupine Laško, Dragan Bulič, Primož Grašič, Jani Hace, Gašper Salobir.

Kdo se lahko prijavi: Vsi slovenski glasbeni ustvarjalci, ne glede na glasbeno zvrst.
Kako prijaviti projekt: Kreativno opisati zasnovo nastajajočega projekta, priložiti reference in če je mogoče tudi demo posnetke, ki pa niso obvezni.
Skrajni rok za prijavo projektov: do vključno 29. februarja 2012.
Predvideno število mecensko podprtih projektov v letu 2012: najmanj tri in največ deset glasbenih projektov.
Najvišji znesek mecenske podpore: 5.000 evrov za posamezni projekt.
Dodatna zahteva mecena: Projekt mora biti do konca junija 2012 zaključen do ravni, da ga je mogoče deloma ali v celoti predstaviti na enem od odrov največje slovenske turistično-zabavne prireditve Pivo in cvetje v Laškem.

Kam nasloviti morebitna dodatna vprašanja: mecenstvo@pivo-lasko.si.
Kam poslati prijavo na razpis: Pivovarna Laško, marketing, Trubarjeva 28, SI-3270 Laško, ali v elektronski obliki (do skupne velikosti vseh datotek največ 20 MB) na mecenstvo@pivo-lasko.si.
Kje bo razpis objavljen: Spremljajte Facebook stran Mecen slovenske glasbe – Skupina Laško in uradno spletno stran Pivovarne Laško (www.pivo-lasko.si).

Foto: Jon Vesel