Skupina Laško nadaljuje projekt mecenstva sodobne slovenske glasbe tudi v letu 2013

Skupina Laško je na današnji novinarski konferenci v Pivovarni Laško predstavila nadaljevanje lani začetega projekta Skupina Laško – mecen sodobne slovenske glasbe. Projekt je namreč naletel v letu 2012 na izjemen odziv slovenskih glasbenih ustvarjalcev, saj se jih je na prvi razpis prijavilo kar 180.
Zaradi tako množičnega odziva, ki je presenetil pripravljavce razpisa, so se v letu 2012 odločili podeliti več podpor od sprva predvidenih, kar pa je seveda pomenilo, da so bile te nekoliko nižje od pričakovanih, saj je bil proračun projekta vnaprej določen. Zato so se v letu 2013 odločili za nekatere spremembe, ki so namenjene predvsem temu, da bi bili pogoji razpisa jasnejši.
Letošnji razpis za oddajo vlog za mecensko podporo je tudi letos odprt za vse glasbene žanre, ob tem pa bo mecen namenil eno od štirih mecenskih podpor ustvarjalcem, ki šele začenjajo svojo profesionalno glasbeno pot. Hkrati pa bo mecen letos še posebej spodbujal k prijavi ustvarjalce elektronskega žanra in DJ-je, ki jim bo v primeru dovolj kakovostnega projekta namenil eno mecensko podporo.
Glasbeni ustvarjalci bodo lahko svoje projekte, ki bodo nastajali v letu 2013, prijavili do sredine meseca marca. Kakovost projektov bo tudi letos presojala strokovna komisija, v kateri bodo, ob predstavnikih mecena – Skupine Laško, še priznani slovenski glasbeniki in glasbeni poznavalci.
Tudi letos bosta ključna pogoja razpisa zahtevi, da bodo projekti izvedeni v letu 2013 in do julija pripravljeni v tej meri, da jih je vsaj deloma mogoče predstaviti tudi na največji slovenski turistično zabavni prireditvi Pivo in cvetje, ki se zadnja leta uveljavlja tudi kot festival kakovostne slovenske in tuje glasbe. Seveda pa ostaja tudi ključen kriterij razpisa – kakovost glasbenih projektov.
Član uprave Skupine Laško Matej Oset je v uvodu predstavil najpomembnejše razloge za nadaljevanje projekta in ob tem poudaril: »Skupina Laško ima dolgoletno tradicijo politike družbene odgovornosti. Smo največji sponzor slovenskega športa, podpiramo pa tudi številne kulturne in zabavne dogodke ter projekte v Sloveniji. Hkrati je Pivovarna Laško generalni pokrovitelj največje slovenske turistično zabavne prireditve Pivo in cvetje. Projekt mecenstva sodobne slovenske glasbe je torej logična nadgraditev naše družbeno odgovorne politike, ki jo v podjetjih skupine tradicionalno spodbujamo in glede na lanski izjemen odziv slovenskih glasbenih ustvarjalcev, smo se odločili s projektom nadaljevati tudi v letu 2013.«

Direktorica marketinga in razvoja Skupine Laško Mateja Košak Maljevec je dodala, da se je že poleti leta 2011 rodila prva ideja o tesnejšem povezovanju Skupine Laško z glasbenimi ustvarjalci ter njihovo glasbo. »V Sloveniji imamo zelo veliko odličnih glasbenih ustvarjalcev in to dejstvo nas lahko, podobno kot v športu, navdaja s ponosom. Njihov odziv na naš razpis v letu 2012 nas je dodobra presenetil, zato smo se s projektom odločili nadaljevati tudi v letu 2013. Ponosni smo, da s projektom mecenstvo sodobne slovenske glasbe prispevamo majhen kamenček v mozaiku razvoja slovenske ustvarjalnosti in hkrati bogatimo program festivala Pivo in cvetje. Letos želimo posebej spodbuditi k prijavi ustvarjalce elektronske glasbe in DJ-je, saj načrtujemo na enem od odrov Piva in cvetja tudi prvi party v zgodovini prireditve.«
V Skupini Laško bodo letos glasbenim ustvarjalcem namenili tri mecenske podpore v višini 4.000 evrov in eno mecensko podporo posebej za neuveljavljene glasbene ustvarjalce v višini 2.000 evrov. Za vnaprej znano vsoto podpore in število podpor so se odločili, da bi glasbenim ustvarjalcem olajšali načrtovanje finančnih vložkov v projekt. Tudi v letu 2013 bo komisija, ne glede na spodbujanje ustvarjalcev elektronskega žanra, tako kot v preteklem letu, za mecenske podpore izbrala ustvarjalce različnih glasbenih žanrov.