Skupina Laško načrtuje v letu 2013 rast na tujih trgih

Na včerajšnji 55. seji nadzornega sveta Pivovarne Laško so se člani nadzornega sveta seznanili z usmeritvami študije Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani. Seznanili so se tudi z izhodišči za pripravo poslovnega načrta za leto 2013. Zaradi vse slabših gospodarskih razmer na domačem trgu in slabih makroekonomskih napovedi za Slovenijo tudi v letu 2013 bodo družbe Skupine Laško ohranjale tržne deleže ključnih blagovnih znamk, rast prodaje tako po količinah kot po prihodkih pa načrtujejo na najpomembnejših tujih trgih.
Nadzorniki so bili seznanjeni tudi s ključnimi kazalniki kapitalske ustreznosti in stanjem plačilne sposobnosti Pivovarne Laško ter potekom postopkov odprodaje naložb.