Skupina Laško bo vstopila v skupen prodajni proces Mercatorja

Na včerajšnji 52. seji nadzornega sveta Pivovarne Laško so člani Nadzornega sveta obravnavali potek postopka pričetka transparentnega prodajnega procesa delnic družbe Mercator. Uprava družbe je nadzornemu svetu predstavila vsebino Sporazuma o skupni prodaji delnic družbe Poslovni sistem Mercator. Nadzorni svet družbe Pivovarna Laško je soglašal, da se delnice družbe Poslovni sistem Mercator pričnejo prodajati skupaj z ostalimi zainteresiranimi lastniki v skupnem preglednem prodajnem procesu.
Uprava družbe Pivovarna Laško si je pri pogajanjih o sklenitvi sporazuma prizadevala v največji možni meri zaščititi interese družb Skupine Laško.