Skupina Laško bo štipendirala deset študentov

Skupina Laško je danes sklenila pogodbe o štipendiranju z desetimi študenti različnih strokovnih profilov, ki so jih izbrali na podlagi zunanjega razpisa in posebnega selekcijskega postopka, ki je temeljil na reševanju konkretnih poslovnih primerov. Ob tej priložnosti je štipendirance sprejela Marjeta Zevnik, članica uprave Pivovarne Laško, odgovorna za pravno, kadrovsko in splošno področje, ki je poudarila, da je potrebno predvsem v časih, ki so za podjetja zelo zahtevna, misliti tudi na prihodnost. V podjetjih Skupine Laško se zavedajo, da je dolgoročni razvoj in uresničevanje vizije mogoče samo s kakovostnimi kadri, zato je štipendiranje mladih ne samo družbeno odgovorno dejanje, temveč tudi posledica skrbi za dolgoročni razvoj podjetij. “Od vas mladih pričakujemo, da boste zavzeto sprejemali znanja, ki so vam na voljo in po končanem študiju z zagonom, ki običajno krasi mladost, prispevali k razvoju dejavnosti, s katero se boste ukvarjali”, je poudarila. Nato pa dodala: “Skupina Laško izbranih štipendistov ni omejevala z zavezo o obvezni zaposlitvi v enem od podjetij skupine po dokončanem študiju, saj smo na ta način lahko izbirali med številnejšimi profili študentov, hkrati pa želimo mladim omogočiti svobodnejšo izbiro poklicne poti po končanem študiju.”
“Štipendija, ki jo bomo za čas študija prejemali od Skupine Laško bo gotovo bistveno pripomogla k temu, da se bomo lahko z večjo zavzetostjo posvečali samemu študiju in manj skrbem za preživetje. V tem kriznem času je to za našo generacijo, ki ima veliko težav pri zagotavljanju lastne socialne varnosti, izjemnega pomena. Zahvaljujem se Skupini Laško za izkazano zaupanje ter finančno podporo pri našem študiju”, je v imenu štipendistov ob podpisu pogodb dejal Nejc Svete iz Ekonomske fakultete v Ljubljani, kjer je vpisan v 2. letnik v smeri managementa.
Štipendisti Skupine Laško so si po podpisu pogodb ogledali tudi proizvodnjo Pivovarne Laško ter se zadržali še na priložnostnem kosilu.