Evropska komisija je predstavila najnovejše poročilo o sistemu hitrega obveščanja o nevarnih izdelkih, ki kaže, da so leta 2016 nacionalni organi obstoječi sistem uporabljali dejavneje. Poslali so 2.044 obvestil o nevarnih izdelkih, ta obvestila pa so sprožila 3.824 nadaljnjih ukrepov, na primer odpoklic izdelka. Število odzivov se je v primerjavi s prejšnjimi leti več kot podvojilo, kar kaže, da nacionalni organi skrbneje spremljajo obvestila in sprejemajo vse potrebne ukrepe, da bi trg postal varnejši za potrošnike.

Evropska komisija je poleg tega v sodelovanju z nacionalnimi organi preoblikovala sistem hitrega obveščanja, ki je zdaj še bolj prijazen uporabnikom, javno spletišče pa je bilo posodobljeno, da bi k njegovi uporabi pritegnili tudi podjetja in potrošnike.

Velik izziv ostajajo spletne trgovine, kjer je na prodaj vse več nevarnih izdelkov, prijavljenih v sistemu hitrega obveščanja. Evropska komisija je zato okrepila sodelovanje s podjetji Amazon, eBay in Alibaba, da bi slednja s svojih spletišč, ki prodajajo potrošnikom v EU, umaknila potencialno nevarne ali neskladne izdelke.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-602_sl.htm
dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-630_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.