Saxo Bank uspešno poslovala v letu 2016

Skupina Saxo Bank je objavila svoje rezultate za celotno leto 2016. Poslovni prihodki v letu 2016 za skupino leta 2016 so znašali 2,9 milijarde danskih kron (DKK), v primerjavi z 2,1 milijardami DKK v letu 2015. Skupni depoziti strank so zrasli na novo, zgodovinsko visoko raven, s povečanjem za skoraj 15 milijard DKK, in sicer na 92,3 milijarde DKK do konca leta 2016, kar je dokaz zaupanja strank v banko. Čisti (na rezultat leta 2015 je zelo negativno vplival dogodek v Švici, 15. januarja 2015).

Kapitalska osnova banke je močna: razmerje navadnega lastniškega kapitala (Common Equity Tier 1) znaša 14,9%, razmerje kapitala (Tier 1 capital ratio) znaša 17,1%, medtem ko razmerje skupnega deleža kapitala (total capital ratio) znaša 19,5%. Rezerva kapitala (Common Equity Tier 1 buffer ) je bila 1,0 milijardo DKK, kar ustreza 6,4 odstotkom zneska izpostavljenosti tveganjem.
Skupina Saxo Bank nima informacij o kakršnem koli kreditnem dogodku, ki bi lahko vplival na rezultat v letu 2017.

Ključni rezultati v letu 2016 so bili (v primerjavi z 2015):

• Prihodki iz poslovanja: 2,9 milijarde DKK (2,1 milijarde DKK v 2015)

• EBITDA: (dobiček) 845 milijonov DKK (109,4 milijone DKK (izguba) v 2015)

• Prilagojen EBITDA: 954,5 milijonov DKK (864,7 milijonov DKK v 2015)

• Čisti dobiček: 302.4 milijone DKK (645 milijonov DKK (izguba) v 2015)

• Skupni depoziti strank: 92,3 milijard DKK (77,6 milijard DKK v 2015)

• Celotni kapital: 4,2 milijarde DKK (3,9 milijarde DKK v 2015)

V letu 2016 je bila strategija usmerjena v dobičkonosno rast in razširitev Saxove baze strank skozi nenehna vlaganja v ponudbo izdelkov na področju več sredstev ter kontinuiran razvoj teh izdelkov.

Leto 2016 so zaznamovali odmevni politični dogodki, in sicer referendum o izstopu Združenega kraljestva iz EU, 23. junija 2016, in volitve v ZDA, 8. novembra 2016. S skupno 490.000 opravljenimi posli strank, dne 9. novembra 2016, dan po volitvah v ZDA, je Saxo Bank dosegla nov rekord v trgovalnih aktivnostih.

Poudarek v letu 2016 oziroma glavno področje, na katerega so se v Saxu osredotočili, so še vedno bili stroški – ti so bili zmanjšani, vendar so povečali porabo v razvoj učinkovitosti in kakovosti storitev za stranke. Stroški osebja in upravni stroški so v letu 2016 znašali 2,1 milijarde DKK, kar je 9 odstotkov manj v primerjavi z letom 2015, predvsem zaradi nižje porabe na področju trženja, sponzorstev in pravnih stroškov.

Kim Fournais, izvršni direktor in soustanovitelj Saxo Bank, je dejal:
“Z rezultati za leto 2016 smo zadovoljni. Odražajo našo zavezanost demokratizaciji trgovanja in investiranja, katere namen je našim strankam omogočiti sodelovanje na svetovnih kapitalskih trgih. V letu 2017 pričakujemo nadaljnjo rast poslovanja. Naše naložbe v tehnologije in izdelke v letu 2016 dopolnjujejo našo obstoječo močno ponudbo in nam omogočajo, da poskrbimo za nove segmente strank – kot je recimo ponudba prve popolnoma digitalne rešitve za trgovanje z obveznicami na trgu in SaxoSelect, naša digitalna in avtomatizirana investicijska storitev namenjena strankam, ki iščejo diskrecijski način sodelovanja na svetovnih finančnih trgih.

Več regulatorjev je izdale predloge o tem, kako bolje usmerjati in zaščititi strank, ki trgujejo z vzvodi. V mnogih pogledih smo bili korak pred regulatorji na tem področju. Sprejeli smo jasno strateško odločitev, da ne konkuriramo na visokih vzvodih. Nekatere predlagane spremembe bodo najbrž vodile k bolj enakovrednim možnostim, z večjim poudarkom na storitvah, platformah in globini ponudbe izdelkov s strankami v središču pozornosti. Te predloge pozdravljamo in pričakujemo, da bodo imeli pozitiven vpliv, tako za stranke kot za Saxo Bank.”

Celotno poročilo je na voljo na tej povezavi.