Skupina Saxo Bank je objavila svoje rezultate za celotno leto 2016. Poslovni prihodki v letu 2016 za skupino leta 2016 so znašali 2,9 milijarde danskih kron (DKK), v primerjavi z 2,1 milijardami DKK v letu 2015. Skupni depoziti strank so zrasli na novo, zgodovinsko visoko raven, s povečanjem za skoraj 15 milijard DKK, in sicer na 92,3 milijarde DKK do konca leta 2016, kar je dokaz zaupanja strank v banko. Čisti (na rezultat leta 2015 je zelo negativno vplival dogodek v Švici, 15. januarja 2015).

Kapitalska osnova banke je močna: razmerje navadnega lastniškega kapitala (Common Equity Tier 1) znaša 14,9%, razmerje kapitala (Tier 1 capital ratio) znaša 17,1%, medtem ko razmerje skupnega deleža kapitala (total capital ratio) znaša 19,5%. Rezerva kapitala (Common Equity Tier 1 buffer ) je bila 1,0 milijardo DKK, kar ustreza 6,4 odstotkom zneska izpostavljenosti tveganjem.
Skupina Saxo Bank nima informacij o kakršnem koli kreditnem dogodku, ki bi lahko vplival na rezultat v letu 2017.

Ključni rezultati v letu 2016 so bili (v primerjavi z 2015):

• Prihodki iz poslovanja: 2,9 milijarde DKK (2,1 milijarde DKK v 2015)

• EBITDA: (dobiček) 845 milijonov DKK (109,4 milijone DKK (izguba) v 2015)

• Prilagojen EBITDA: 954,5 milijonov DKK (864,7 milijonov DKK v 2015)

• Čisti dobiček: 302.4 milijone DKK (645 milijonov DKK (izguba) v 2015)

• Skupni depoziti strank: 92,3 milijard DKK (77,6 milijard DKK v 2015)

• Celotni kapital: 4,2 milijarde DKK (3,9 milijarde DKK v 2015)

V letu 2016 je bila strategija usmerjena v dobičkonosno rast in razširitev Saxove baze strank skozi nenehna vlaganja v ponudbo izdelkov na področju več sredstev ter kontinuiran razvoj teh izdelkov.

Leto 2016 so zaznamovali odmevni politični dogodki, in sicer referendum o izstopu Združenega kraljestva iz EU, 23. junija 2016, in volitve v ZDA, 8. novembra 2016. S skupno 490.000 opravljenimi posli strank, dne 9. novembra 2016, dan po volitvah v ZDA, je Saxo Bank dosegla nov rekord v trgovalnih aktivnostih.

Poudarek v letu 2016 oziroma glavno področje, na katerega so se v Saxu osredotočili, so še vedno bili stroški – ti so bili zmanjšani, vendar so povečali porabo v razvoj učinkovitosti in kakovosti storitev za stranke. Stroški osebja in upravni stroški so v letu 2016 znašali 2,1 milijarde DKK, kar je 9 odstotkov manj v primerjavi z letom 2015, predvsem zaradi nižje porabe na področju trženja, sponzorstev in pravnih stroškov.

Kim Fournais, izvršni direktor in soustanovitelj Saxo Bank, je dejal:
“Z rezultati za leto 2016 smo zadovoljni. Odražajo našo zavezanost demokratizaciji trgovanja in investiranja, katere namen je našim strankam omogočiti sodelovanje na svetovnih kapitalskih trgih. V letu 2017 pričakujemo nadaljnjo rast poslovanja. Naše naložbe v tehnologije in izdelke v letu 2016 dopolnjujejo našo obstoječo močno ponudbo in nam omogočajo, da poskrbimo za nove segmente strank – kot je recimo ponudba prve popolnoma digitalne rešitve za trgovanje z obveznicami na trgu in SaxoSelect, naša digitalna in avtomatizirana investicijska storitev namenjena strankam, ki iščejo diskrecijski način sodelovanja na svetovnih finančnih trgih.

Več regulatorjev je izdale predloge o tem, kako bolje usmerjati in zaščititi strank, ki trgujejo z vzvodi. V mnogih pogledih smo bili korak pred regulatorji na tem področju. Sprejeli smo jasno strateško odločitev, da ne konkuriramo na visokih vzvodih. Nekatere predlagane spremembe bodo najbrž vodile k bolj enakovrednim možnostim, z večjim poudarkom na storitvah, platformah in globini ponudbe izdelkov s strankami v središču pozornosti. Te predloge pozdravljamo in pričakujemo, da bodo imeli pozitiven vpliv, tako za stranke kot za Saxo Bank.”

Celotno poročilo je na voljo na tej povezavi.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.