Saxo Bank opozarja investitorje, naj postavljajo cene znotraj okvira modela “načrtovane ekonomije”

Saxo Bank, spletni specialist za trgovanje z več različnimi sredstvi in investicijami je izdal obete za drugo četrtletje, v katerih opozarja investitorje na konec tekočega cikla “podaljševanja in pretvarjanja”, ko model načrtovane ekonomije iz zadnjih osmih let dosega točko preloma.

Glavni ekonomist Saxo bank, Steen Jakobsen, je podal turoben zgled za drugo četrtletje v svetovnem gospodarstvu. Meni, da se trenutni cikel podaljševanja in pretvarjanja bliža koncu. Predolgo so tvorci politike in centralne banke podaljševali čas s črpanjem sredstev v trge z ničnimi obrestnimi merami in QE, kar je prisililo investitorje v večja tveganja zaradi pomanjkanja alternativ ter dopustilo podjetjem, da so višala cene deležev z ogromnimi donosi, pogosto na podlagi poceni izposojenih sredstev. Od drugega četrtletja naprej pričakujte povečano tveganje zaradi ponovne ocenitve sredstev in obdobje ničnih ali celo negativnih donosov.

Napovedujoč prekinitvi kontinuitete s preteklostjo je Steen Jakobsen, glavni ekonomist Saxo Bank, dejal: “Svetovni trg je bližje Sovjetski zvezi iz leta 1989 v smislu politične in ekonomske strukture, kot pa prostotrgovinskemu trgu. Nezmožnost premikanja tiskanega denarja v pravo gospodarstvo obstaja centralna težava in rešitev gospodarske dileme. Premik ECB v negativne obrestne mere v letu 2014 lahko postane katalizator za spremembe, še posebej ker se s 35% vsega Evropskega vladnega dolga sedaj trguje pri negativnih donosih.”

“Če ste del podjetja je težko ohranjevati rastoče volumne prodaje, ko vaši potrošniki niso del okrevanja. Zaključek mora biti, da gospodarski sistem ne razporeja kapitala v področje najvišje mejne cene kapitala in ta podpora enega odstotka naproti 99 odstotkom na koncu pripelje do zaključenega kroga v točki, kjer so pričakovani donosi vsega ponovno nič.”

Na podlagi tega banka izdaja svoje obete za trg in ključne ideje za trgovanje v naslednjem četrtletju.

• Blago

Padec cen nafte v zadnjih šestih mesecih je presenetil globalno gospodarstvo z implikacijami skoraj 50% padca glavnih referenčnih vrednosti, ki še potekajo, pravi Ole Hansen, vodja oddelka za Strategijo Blaga pri Saxo. To okolje je trg odprlo za določene contango priložnosti v drugem četrtletju, pričakovanja pa temeljijo na porasti cen v prihodnosti, še posebej na trgu ZDA. V drugem četrtletju bo fokus na ponovni vzpostavitvi ustreznega ravnotežja med ponudbo in povpraševanjem po surovi nafti.

Saxo Bank pričakuje da bodo cene zlata še naprej odvisne od dolarja, smeri dobičkov obveznic ZDA in timinga sprememb tečaja brez pričakovanih večjih pozitivnih učinkov.

Trgovanje 1: Izpostavljenost dragih kovin rastočim cenam
Trgovanje 2: Premikajoči WTI surove nafte

• Makro

Vzgonski veter nižjih cen energije, šibkejšega evra in v celoti manj šibkih gospodarskih rezultatov imajo za posledico znatni preobrat evro področja z rastjo 1,5% v letu 2015. “V ZDA predvidevam porast okoli 3% medtem ko sem pod splošnim konsenzom z napovedjo 6,7% za Kitajsko,” pravi Mads Koefoed, vodja Makro Strategij Saxo Bank.

“Veliko dogodkovnih tveganj obstaja v drugem četrtletju, ki čakajo, da bodo povečali nestabilnost trgov. Grki se lahko ponovno znajdejo s hrbtom ob zidu v poznem juniju in v ZDA se FOMC pripravlja na prvi dvig tečaja od 2004, za katerega sta junij in september najbolj očitna kandidata,” dodaja Koefoed.”

Trgovanje 1: Dolgotrajni evropski visoki donosi korporativnih obveznic na ECB QE
Trgovanje 2: Kupovanje ZDA državne zakladnice zaradi preložitve dviga tečaja FOMC

• FX

Na področju valut vodja FX Strategij John Hardy pričakuje povprečni preobrat v ekstremih moči NZD in šibkosti SEK v drugem četrtletju. Drugje izgleda, da se bo krepitev USD v drugem četrtletju nadaljevala, čeprav naj bi se hitrost le te znatno znižala po izrednemu napredovanju iz prejšnjih šest mesecev. JPY je pod velikim vprašajem, saj USDJPY ostaja v stanju tehnične nejasnosti v poznem prvem četrtletju, ki je konec Japonskega finančnega leta. GBP lahko ostane pod pritiskom, saj se maja bližajo volitve.

Trgovanje 1: Šibitev NZD nasproti AUD in USD
Trgovanje 2: Šibitev GBPSEK

• Kapital

Peter Garnry, vodja Kapitalske Strategije Saxo Bank, pričakuje ponoven dotok kapitala v Evropo ob izboljšanih gospodarskih obetih, ter najboljše kapitalske začetke od leta 1995, saj so na 14 odstotkih že do sedaj v tem letu. Ena od oblik, ki je že veliko pridobila zaradi trenutne smeri monetarne politike in izboljšujočih se makro pogojev so nepremičnine, ki so v 20 odstotnem porastu v tem letu.

Vzgonski veter je ključna beseda za evropski kapital v drugem četrtletju in 2015 bo verjetno déjà vu kapitala v ZDA v letu 2013, ko je ta narastel za 32 odstotkov. To pomeni, da bi lahko evropski kapital imel donose za dodatnih 15 odstotkov poleg njegovega impresivnega začetka leta.

Trgovanje 1: Dolgoročno Airbus – kupovanje Airbus
Trgovanje 2: Dolgoročno Colombia – kupovanje Global X MSCI Colombia 20 ETF