Saxo Bank je podvojila dobiček zaradi nadaljnjega dotoka strank in najvišjih varščin doslej

Saxo Bank, specializirana za spletno trgovanje in naložbe, je leta 2014 več kot podvojila dobiček na medletni ravni, saj so njeni prihodki v letu, ki se je končalo 31. decembra 2014, dosegli 381 milijonov danskih kron (DKK). Varščine strank pri Saxo Bank so se na medletni ravni povečale za 17,6 milijarde DKK in s tem dosegle rekordno višino 68,2 milijarde DKK. Varščine so naraščale tudi januarja in februarja 2015 in so 28. februarja dosegle 73,9 milijard DKK.

Po negotovosti zaradi okrevanja svetovnega gospodarstva v prvih mesecih leta 2014 se je obseg trgovanja Saxo Bank v drugi polovici leta 2014 dvignil zaradi osredotočenega pristopa k ohranjanju obstoječih in pritegovanju novih strank, kar je ob povečanem trgovanju povzročilo, da je bilo leto 2014 najbolj dobičkonosno po letu 2011:

• Poslovni prihodki: 3.006 milijonov DKK (2.861 milijonov DKK leta 2013)
• Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo: 1.099 milijonov DKK (898 milijonov DKK leta 2013)
• Dobiček pred plačilom davka: 564 milijonov DKK (247 milijonov DKK leta 2013)
• Neto dobiček: 381 milijonov DKK (162 milijonov DKK leta 2013)
• Varščine strank: 68,2 milijarde DKK (50,6 milijarde DKK leta 2013)
• Skupni kapital: 4.225 milijonov DKK (3.493 milijonov DKK leta 2013)

V letu 2014 so pri Saxo Bank še naprej izboljševali platforme in produkte, da bi fizičnim osebam in institucijam ponudili kar najbolj izpopolnjeno platformo za trgovanje s sredstvi, hkrati pa so razmejili tok prihodkov iz obeh panog. Pri poslovanju s fizičnimi osebami so prihodki od trgovanja še naprej naraščali, saj so se pri banki osredotočili na stranke, učinkovitost, dobičkonosnost in optimizacijo celotne vrednostne verige. Pri banki načrtujejo, da bodo s to strategijo nadaljevali tudi v letu 2015, poleg tega pa bodo naprej razvijali tudi dejavnosti White Label, Institutional, High Net Worth Private in Digital.

Kim Fournais in Lars Seier Christensen, soustanovitelja in izvršna direktorja Saxo Bank, sta v skupni izjavi dejala:
“Zadovoljni smo z rezultati za leto 2014 in doseženo rastjo, ki je v skladu z razmerami na trgu. Pritok novih strank, pa tudi rast varščin, sta zgodnji dokaz potenciala Saxo Bank za nadaljnjo močno rast v letu 2015.”

Saxo Bank ima še naprej močan kapitalski položaj, saj njen skupni kapital znaša 4.225 milijonov DKK. Novembra 2014 je Saxo Bank še bolj okrepila svojo kapitalsko osnovo 1. stebra, ko je izdala za 334,8 milijona DKK menic, ki kotirajo na irski borzi. To je Saxo Bank pomagalo vzdržati ekstremni tržni vpliv dogodkov 15. januarja 2015, ko je Švicarska centralna banka odpravila zgornjo mejo vrednosti med švicarskim frankom in evrom. Številne stranke so ostale brez zadostne varnostne rezerve za pokrivanje izgub pri postavkah v švicarskih frankih. Pri Saxo Bank ocenjujejo, da bo največja izguba, ki jo lahko skupina utrpi pri tem dogodku, 0,7 milijarde DKK neto. Ker so to okoliščine, ki so se pojavile po finančnem letu 2014, bodo izgubo upoštevali v finančnem izkazu za leto 2015.