Rezultati evropskih in strukturnih investicijskih skladov

Evropska komisija je danes objavila glavne rezultate petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov, dosežene v prvi polovici izvrševanja proračuna EU za obdobje 2014–2020.  Do oktobra 2018 sta bili skoraj dve tretjini sredstev iz proračuna evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020 namenjeni konkretnim projektom. Do konca leta 2017 je podporo za širitev, inovacije, razvoj novih proizvodov in ustvarjanje delovnih mest prejelo 1 milijon podjetij, od tega 74 000 zagonskih podjetij. Skupno je bilo za podporo EU izbranih 1,7 milijona naložbenih projektov iz cele Evrope, ki se pridružujejo 2,7 milijona prejemnikom v okviru programov za razvoj podeželja.

Po vsej Evropi so sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov prispevala k celjenju ran gospodarske in finančne krize. Do konca leta 2017 je pomoč pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju prejelo 15,3 milijona oseb, kar je dvakrat toliko kot pred enim letom. 42,5 milijona državljanov in državljank bo imelo zdaj dostop do boljšega zdravstvenega varstva.

V skladu z zavezami EU iz Pariškega sporazuma se s sredstvi evropskih strukturnih in investicijskih skladov podpira prehod na nizkoogljično gospodarstvo; 330 000 gospodinjstev že uživa koristi prenovitvenih del za izboljšanje energijske učinkovitosti, ki jih sofinancira EU, poleg tega pa bo mogoče po zaslugi izboljšav energijske učinkovitosti javnih zgradb s pomočjo evropskih sredstev prihraniti več kot 3 teravatne ure energije, kar je enakovredno sežigu približno 370 000 ton premoga.

Danes je bila posodobljena tudi odprta podatkovna platforma o koheziji, ki prikazuje najnovejše rezultate programov v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov.