Regionalni letni zbornik 2018

Evropski statistični urad Eurostat je objavil Regionalni letni zbornik 2018, ki vsebuje podatke o posameznih regijah v EU. Primerjava kaže, da je razlika v stopnji zaposlenosti na podeželju (73 %) in v mestih (72 %) na ravni EU majhna. Vendar je v vzhodni Evropi in baltiških državah opaziti večjo zaposlenost v mestih, v zahodni Evropi pa na podeželju. Pričakovana življenjska doba v EU znaša 83,6 let za ženske in 78,2 let za moške. Med regijami z najvišjo pričakovano življenjsko dobo prevladujejo španske in italijanske regije, v nobeni regiji v EU pa ni pričakovana življenjska doba ob rojstvu za moške višja kot za ženske. Regije, v katerih prebivalci največ uporabljajo družbene medije, pa se večinoma nahajajo v Belgiji, severnih državah EU in Združenem kraljestvu.

Regionalni letni zbornik vsebuje poglavja o regionalnih politikah in prioritetah Evropske komisije ter statistične podatke o prebivalstvu, zdravju, izobraževanju in usposabljanju, trgu dela, gospodarstvu, strukturni statistiki podjetij, raziskavah in inovacijah, digitalnem gospodarstvu in družbi, turizmu, prometu in kmetijstvu. Zbornik zajema 276 regij na ravni NUTS 2, nekateri kazalniki pa zajemajo 1.342 manjših regij na ravni NUTS 3. Podatki zajemajo vse države članice EU, delno tudi regije držav Efte in držav kandidatk.