Ravnanje največjih lastnikov povzroča škodo malim delničarjem Pivovarne Laško

Društvo malih delničarjev Pivovarne Laško z zaskrbljenostjo spremlja dogajanja v zvezi s finančno sanacijo Skupine Pivovarna Laško ter odločitve največjih delničarjev Pivovarne Laško, ki so z glasovanjem na zadnji skupščini delničarjev preprečili, da bi bili v nadzornem svetu družbe zastopani tudi mali delničarji.

Največji delničarji Pivovarne Laško, ki so večinoma banke, hkrati tudi upnice družbe, so v privilegiranem položaju. Razvoj dogodkov zadnjih mesecev kaže, da so ta položaj izkoristile predvsem zato, da so družbe Skupine Pivovarna Laško prisilile v plačevanje visokih obresti na račun katerih bistveno izboljšujejo lastne prihodke, družbo pa izčrpavajo.

Zato banke kot delničarke Pivovarne Laško ne ravnajo v smislu dobrega gospodarja. Mali delničarji Pivovarne Laško za svoja vložena sredstva, tudi zato, ker nimajo vpliva na odločitve v družbi, že leta niso dobili izplačanih dividend, saj se vsi potencialni dobički družb Skupine Pivovarne Laško v zadnjem času prelivajo v plačevanje obresti in dodatnih stroškov vsakokratnega kratkoročnega reprogramiranja dolgov. Tako ravnanje v zadnjem letu dni pa je tudi eden glavnih razlogov za zelo nizko ceno delnic Pivovarne Laško.

Banke kot največje lastnice in hkrati upnice Pivovarne Laško so povzročile drugim delničarjem družbe veliko škodo tudi z večkratno blokado preoblikovanja Skupine Pivovarna Laško v pogodbeni koncern, ki jo lahko primerjamo samo še s škodo, ko jo družbam povzroča slovenska politika in od nje odvisne državne institucije z neprestanimi blokadami odprodaje premoženja.

To se že drugič v tem letu dogaja s procesom prodaje poslovnega deleža v družbi Mercator. Pogodbeni koncern bi družbam Skupine Pivovarna Laško omogočil bistveno učinkovitejše doseganje sinergij na domačem in tujih tržiščih ter racionalizacijo poslovnih procesov, hkrati pa bi bil bistveno boljši porok za vračila dolgov bankam. Kljub utemeljenim poslovnim razlogom in bistveno izboljšanemu poroštvu prav bankam upnicam, pa so le-te, kot največje lastnice, nasprotovale tudi dokapitalizaciji družbe. Čeprav jim pri dokapitalizaciji družbe ne bi bilo potrebno sodelovati.

Ob vsakokratnem kratkoročnem reprogramu kreditov banke že sedaj zaračunavajo družbi višje stroške in obresti, razmere na finančnih trgih pa se bodo verjetno v letu 2012 še poslabšale, zato v Društvu malih delničarjev Pivovarne Laško zaskrbljeno spremljajo dogajanje v zvezi s podjetjem katerega solastniki so.

Glede na škodljive odločitve velikih delničarjev v zadnjem času pa razmišljajo tudi o uporabi pravnih ukrepov za zaščito interesov malih delničarjev in povračilo škode, ki so jo malim delničarjem povzročili glavni delničarji družbe z izkoriščanjem svojega privilegiranega položaja – škodljivima blokadama preoblikovanja družb skupine v pogodbeni koncern in dokapitalizacije družbe. V društvu razmišljajo tudi o sprožitvi pravnih postopkov zoper državne organe in politiko, ki brez utemeljenih razlogov blokirajo prodajo Mercatorja, za finančno sanacijo družbe ključnega dela premoženja. Po prodajni ceni 221 evrov na delnico, bi namreč od prodaje Mercatorja Pivovarna Laško zmanjšala dolgove za približno 70 milijonov evrov, Skupina Pivovarna Laško pa kar za 194 milijonov evrov. Samo skupni stroški obresti za kredite pa so v letošnjem letu za Skupino Pivovarna Laško znašali kar 6 milijonov evrov.

V Društvu malih delničarjev Pivovarne Laško pričakujejo izplačilo dividend za leto 2011 Pivovarne Union, saj bo poslovanje te družbe tudi na račun prodaje Fructala v letošnjem letu izredno uspešno. Izplačilo dividend bi v veliki meri pomagalo izboljšati tudi poslovanje Pivovarne Laško kot večinske lastnice Pivovarne Union.

Ob naštetih dejstvih – blokadah državnih uradnikov in škodljivih odločitvah velikih delničarjev, je trenutna pat pozicija, ki traja že predolgo, za male delničarje Pivovarne Laško nevzdržna. Premoženje družbe in s tem tudi premoženje malih delničarjev se zmanjšuje, saj je družba postala talka izčrpavanja največjih lastnic, bank upnic.