Evropska komisija je objavila končno poročilo o preiskavi sektorja e-trgovanja. Poročilo potrjuje, da so imeli rast e-trgovanja v zadnjih desetih letih in zlasti preglednost cen in cenovna konkurenca na spletu velik vpliv na distribucijske strategije podjetij in vedenje potrošnikov.

Preiskava je pokazala, da se je v zadnjih desetih letih večina proizvajalcev odločila za prodajo svojih proizvodov prek lastnih spletnih trgovin na drobno. Prav tako se proizvodi vse bolj prodajajo pri predhodno izbranih pooblaščenih prodajalcih, s čimer lahko proizvajalci bolje nadzirajo kakovost distribucije in cene. Boljši nadzor nad distribucijo proizvodov omogoča tudi vse pogostejša uporaba pogodbenih omejitev, na primer glede oblikovanja cen ali uporabe orodij za njihovo primerjavo. Medtem ko so nekatere od teh praks lahko upravičene, pa lahko druge potrošnikom neupravičeno preprečujejo dostop do večje izbire proizvodov in nižjih cen. V takih primerih bi Komisija morala ukrepati, da bi zagotovila spoštovanje pravil EU o konkurenci.

Na področju ponudbe digitalnih vsebin Komisija ugotavlja, da na konkurenco na trgu močno vpliva razpoložljivost licenc imetnikov avtorskih pravic za vsebine. Skoraj 60 % ponudnikov digitalnih vsebin je z imetniki pravic sklenilo dogovore o geografskem blokiranju. Takšne prakse so lahko upravičene, recimo zaradi vprašanj, povezanih z DDV-jem, lahko pa diskriminirajo potrošnike pri nakupu ali dostopu do proizvodov in storitev v drugih državah EU. Komisija je že predstavila dva zakonodajna predloga o posodobitvi zakonodaje EU o avtorskih pravicah, da bi povečala spletni čezmejni dostop do avdiovizualnih vsebin ob upoštevanju teritorialnih vidikov.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1261_sl.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.