Boj proti nasilju v družini je prioriteta

Katarina Kresal, ministrica za notranje zadeve, je včeraj sodelovala na predstavitvi projekta »Zgodbe otroštva«. Gre za projekt, ki ga je pripravila Ženska svetovalnica v sodelovanju z različnimi strokovnjaki. S projektom želijo razvijati stroko in programe celostne pomoči otrokom in mladoletnim, ki so žrtve nasilja v družini. Hkrati želijo osveščati javnost o tej problematiki in zbirati sredstva za izvedbo strokovnih programov.

Katarina Kresal, sicer častna pokroviteljica projekta »Zgodbe otroštva«, je včeraj povedala, da je preprečevanje nasilja v družini tudi prednostna naloga ministrstva pod njenim vodenjem. V tem okviru so lani pripravili kampanjo za informiranje in ozaveščanje javnosti o pojavu nasilja v družini ter sprejeli vrsto drugih ukrepov.

Kot je pojasnila, podatki že kažejo prvi napredek. Policija naj bi tako v prvem polletju letos obravnavala za 5,8 % več kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke kot v enakem obdobju lani. Dejala je, da dojemajo to kot posledico sprememb zakonodaje, strokovnejšega dela pristojnih ustanov ter večje pripravljenosti žrtev, da prijavijo tovrstna dejanja.