Prizadevanje za zmanjšanje izpostavljenosti državljanov in okolja nevarnim kemikalijam

Evropska komisija je danes sprejela sporočilo, s katerim želi okrepiti prizadevanja za zmanjšanje izpostavljenosti državljanov in okolja nevarnim kemikalijam ter hkrati zagotoviti, da bo pristop EU na tem področju ostal najsodobnejši na svetu in bo ustrezal svojemu namenu.

Na podlagi previdnostnega načela želi EU

  • zmanjšati našo splošno izpostavljenost endokrinim motilcem, pri čemer se posebna pozornost nameni pomembnim življenjskim obdobjem, kot sta nosečnost in puberteta;
  • pospešiti razvoj celovite raziskovalne osnove za učinkovito in v prihodnost usmerjeno odločanje v okviru programa Obzorje Evropa na podlagi obstoječih raziskav, pri čemer se posebna pozornost nameni področjem, na katerih obstajajo vrzeli v znanju;
  • spodbuditi aktiven dialog, ki bo vsem deležnikom omogočil, da izrazijo svoje mnenje in sodelujejo. Komisija bo v tem okviru vsako leto organizirala forum o endokrinih motilcih in okrepila svojo podporo delu mednarodnih organizacij.

Evropska komisija se bo lotila celovitega pregleda zakonodaje o endokrinih motilcih s preverjanjem ustreznosti, ki bo temeljilo na že zbranih in analiziranih podatkih. Tako bo ocenila, ali veljavna zakonodaja izpolnjuje cilje glede varovanja zdravja ljudi in okolja, ne da bi bil pri tem postavljen pod vprašaj splošni znanstveni pristop EU k ravnanju s kemikalijami. Preverjanje ustreznosti bo vključevalo tudi javno posvetovanje.

Endokrini motilci so kemikalije, ki lahko pod določenimi pogoji vplivajo na hormonski sistem živali in ljudi. Endokrine motnje predstavljajo razmeroma nov pogled na toksičnost kemikalij. V zadnjih letih znanstveniki in javni organi po vsem svetu razpravljajo o tem področju in kako ga regulirati. Tako EU kot mednarodne organizacije so pri tem dosegle znaten napredek.