Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v včerajšnjem govoru o stanju v Uniji v Evropskem parlamentu predstavil prioritete za prihodnje leto in svojo vizijo za oblikovanje enotnejše, močnejše in bolj demokratične EU. Govor so spremljali predlogi, ki jih namerava Komisija čim prej uresničiti v korist vseh državljanov Evrope:

  1. Komisija je predlagala zadnje elemente, potrebne za kompromis o reformi migracij in mej. Evropska mejna in obalna straža naj bi imela stalno enoto z 10.000 operativnimi uslužbenci in lastno opremo do leta 2020 ter 11,3 milijarde evrov podpore v naslednjem proračunskem obdobju 2021–2027. Dobila naj bi tudi izvršilna pooblastila, podpirala postopke vračanja v državah EU in tesneje sodelovala z državami zunaj EU. Agencija EU za azil pa bo dobila mandat, orodja in finančna sredstva za podporo državam EU pri celotnem azilnem postopku. Predlog predvideva tudi odločnejšo in učinkovitejšo evropsko politiko vračanja z novimi postopki na meji, pravili za preprečevanje zlorab, učinkovitimi prostovoljnimi vrnitvami in jasnimi pravili o pridržanju. Komisija je določila tudi naslednje korake za spodbujanje zakonitega priseljevanja.
  2. Predsednik Jean-Claude Juncker je med govorom napovedal tudi ukrepe za zagotavljanje svobodnih in poštenih volitev v Evropski parlament naslednje leto. Komisija poziva države k vzpostavitvi nacionalnih mrež za volilno sodelovanje, spletni preglednosti, zaščiti pred kibernetskimi incidenti in boju proti dezinformacijam ter podpira večjo preglednost spletnih političnih oglasov. Predlaga tudi poostritev pravil o financiranju strank, po katerih bi bilo mogoče v primeru zlorabe osebnih podatkov z namenom vplivanja na rezultate volitev stranki naložiti sankcije v višini 5 % njenega letnega proračuna. S predlogi naj bi obvladovali morebitne grožnje za volitve in tako okrepili odpornost demokratičnih sistemov EU.
  3. Komisija predlaga nova pravila za odstranitev terorističnih vsebin s spleta. Med ključnimi elementi je pravno zavezujoči enourni rok za odstranitev vsebin po prejemu odredbe o odstranitvi s strani pristojnega nacionalnega organa. Vse platforme bodo zavezane k skrbnemu ravnanju za preprečevanje zlorabe s širjenjem terorističnih vsebin na spletu, ki so po novem tudi bolj jasno opredeljene. Predlog vsebuje še uvedbo zanesljivih zaščitnih ukrepov z mehanizmi za pritožbe,večjo preglednost in odgovornost z rednim poročanjem ter stroge in odvračilne denarne kazni.
  4. Predsednik Jean-Claude Juncker je včeraj predlagal tudi razširitev pristojnosti Evropskega javnega tožilstva na boj proti terorističnim dejanjem. V skladu s predlogom bi Evropsko javno tožilstvo usklajevalo preiskave v zvezi s terorističnimi kaznivimi dejanji med državami EU, katerih pristojnosti so omejene na nacionalne meje. Poleg tega bi s svojo strukturo lahko vzpostavilo dober pregled terorističnih dejavnosti v vseh sodelujočih državah EU ter zagotovilopravočasno izmenjavo informacij. Prav tako bi preiskave usmerjalo centralno ne glede na kraj kaznivega, zaradi česar ne bi prihajalo do neučinkovitega vzporednega pregona povezanih primerov.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.