Evropska komisija in organi za varstvo potrošnikov EU so oktobra 2016 začeli usklajeni pregled 352 spletišč za primerjavo cen in rezervacijo potovanj po vsej EU. Ugotovili so, da podatki o cenah niso bili zanesljivi na 235 spletiščih, kar sta dve tretjini pregledanih spletišč. V tretjini primerov prvotno prikazana cena ni bila enaka končni. V petini primerov promocijske ponudbe dejansko niso bile na razpolago. Skoraj v tretjini primerov skupna cena ni bila jasna oziroma ni bil jasen njen izračun, v četrtini primerov pa spletišča niso pojasnila, da se izjave o bližnjem izteku ponudbe nanašajo le na njihovo spletišče.

Organi so zadevna spletišča pozvali, naj svojo prakso uskladijo z zakonodajo EU o varstvu potrošnikov, ki zahteva popolno preglednost cen, in naj svoje ponudbe predstavijo na jasen način že na zgodnji stopnji postopka rezervacije.

Komisija vsako leto usklajuje preglede spletišč za določen sektor, pri tem pa ji pomaga mreža za sodelovanja na področju varstva potrošnikov. Prejšnji pregledi so na primer zajemali letalske prevoznike, spletno prodajo vstopnic in potrošniške kredite.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-844_sl.htm
Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-845_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.