Evropska komisija predlaga, da se preskušanje emisij iz avtomobilov izvaja v dejanskih voznih razmerah, ter da se nekateri vidiki preskušanja ponovno vključijo v zakonodajo, ki jo morata sprejeti Evropski parlament in Svet.

Evropska komisija je bila zelo dejavna pri spodbujanju kakovosti zraka, v boju proti podnebnim spremembam in podpori prehoda na čisto mobilnost. Ukrepi vključujejo nove in zanesljivejše preskuse emisij v dejanskih voznih razmerah ter izboljšani laboratorijski preskus. Ta prizadevanja že prinašajo rezultate. Emisije novih vrst dizelskih vozil, preskušenih v laboratoriju in na cesti v dejanskih razmerah in danih na trg od septembra 2017, so bistveno manjše od emisij starejših tipov dizelskih vozil.

Splošno sodišče EU je decembra 2018 razveljavilo nekatere določbe zakonodaje EU o preskušanju dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo. Sodišče je razsodilo, da tako imenovani „faktorji skladnosti“ ne bi smeli biti sprejeti po postopku komitologije, temveč po rednem zakonodajnem postopku. Razglasitev ničnosti je delna in ne vpliva na veljavni postopek preskušanja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo. Ta ostaja veljaven in ga je pri homologaciji še vedno treba izvajati.

Sodišče je odložilo učinke delne ničnosti do februarja 2020, da bi Komisija imela čas za izvršitev sodbe. Da se prepreči pravna negotovost glede homologacij, ki so že bile odobrene od septembra 2017 – ko je postopek preskušanja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, postal obvezen – Komisija danes predlaga ponovno vključitev istih faktorjev skladnosti v pravno besedilo. Komisija v skladu s pozivom Splošnega sodišča predlaga zakonodajni predlog po rednem zakonodajnem postopku. Komisija tako ukrepa, da bi nacionalnim organom, industriji in potrošnikom zagotovila potrebno pravno varnost.

Ko bosta Evropski parlament in Svet sprejela Uredbo, se bo neposredno uporabljala v vseh državah članicah in bo 3 dni po objavi v Uradnem listu EU postala obvezujoča.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.