Evropejci dnevno zaužijemo premalo sadja in zelenjave. Redno uživanje sadja in zelenjave je pomemben element zdrave in uravnotežene prehrane, a glede na podatke evropskega statističnega urada Eurostata, leta 2014 kar dobra tretjina prebivalstva (34,4 %) ni vsakodnevno uživala sadja in zelenjave. Zgolj 14,1 % ljudi pa je zaužilo pet porcij sadja in zelenjave dnevno ali 400 g, kolikor znaša priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije (v to kvoto ne spadajo krompir in drugi škrobni gomolji).

Slovenija je po podatkih Eurostata še precej pod povprečjem EU; le 7,5 % ljudi je leta 2014 zaužilo priporočenih pet porcij sadja in zelenjave, 27 % vprašanih pa sadja in zelenjave ne uvrsti v svoj vsakodnevni jedilnik.

VIR: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7694616/3-14102016-BP-EN.pdf/1234ac94-27fd-4640-b9be-427a42d54881

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.