Evropska komisija pozdravlja prelomni sporazum o zmanjšanju emisij CO2 v mednarodnem letalskem prometu, ki ga je sprejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva ICAO.

Gre za prvi globalni sporazum, ki določa ukrepe o emisijah CO2 v posameznem gospodarskem sektorju. Dogovor predvideva uvedbo globalnega tržnega ukrepa za zmanjšanje emisij CO2, ki naj bi v obdobju 2021–2035 prispeval k 80-odstotnemu zmanjšanju emisij nad ravnmi v letu 2020. V ta namen bodo letalske družbe kupovale “emisijske enote”, ustvarjene s projekti za zmanjšanje emisij CO2 v drugih sektorjih gospodarstva, na primer v sektorju obnovljivih virov energije. V prvem obdobju med letoma 2021 in 2026 bo prostovoljno sodelovalo 65 držav. Med njimi so vse države EU in 18 od 20 držav z najobsežnejšimi dejavnostmi v civilnem letalstvu na svetu. Po letu 2027 bo udeležba obvezna, razen za države z majhnim letalskim sektorjem. ICAO bo zdaj pripravil vsa pravila za uvedbo globalnega tržnega ukrepa leta 2021, sodelujoče države pa morajo poskrbeti za vse ustrezne nacionalne ukrepe. Sporazum bo pregledan vsaka tri leta, kar naj bi zagotovilo stalne izboljšave in doseganje podnebnih ukrepov v skladu z omejitvijo globalnega segrevanja za največ 2 °C, kakor določa pariški podnebni sporazum.

EU je ta teden zaključila ratifikacijo pariškega podnebnega sporazuma, ki bo tako lahko začel veljati novembra letos. Vendar podnebni sporazum posebej ne zajema letalskega sektorja in ICAO je ločeno pripravil ukrepe za zmanjšanje emisij CO2 v letalstvu. Evropska unija je pod vodstvom evropske komisarke za promet Violete Bulc pomembno prispevala pri sklenitvi sporazuma.

Evropa podpira globalna in usklajena prizadevanja za omejitev letalskih emisij, ki se lahko do leta 2050 povečajo za 300 %. Letalski sektor podpira približno 5 milijonov delovnih mest in vsako leto prispeva 110 milijard evrov k BDP-ju EU. Njegova prihodnja konkurenčnost je odvisna tudi od večje okoljske trajnosti. Zmanjšanje okoljskega vpliva je zato med prioritetami letalske strategije za Evropo, ki jo je Evropska komisija sprejela decembra 2015, in evropske strategije za mobilnost z nizkimi emisijami iz julija 2016, katere izvajanje je med prednostnimi nalogami Junckerjeve Komisije za leto 2017.

Vir: Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3326_en.htm
Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3332_en.htm
Izjava komisarke za promet Violete Bulc: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3331_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.