Evropska komisija je predlagala novo metodo izračunavanja dampinga na uvoz iz držav z velikimi tržnimi izkrivljanji ali držav s prevladujočim vplivom na gospodarstvo. Namen predloga je vzpostavitev ustreznih instrumentov trgovinske zaščite, s katerimi bo Evropa lahko kos trenutnim okoliščinam v mednarodni trgovini, ki jih zaznamujejo predvsem presežna proizvodnja, hkrati pa bo v celoti upoštevala mednarodne obveznosti EU v pravnem okviru Svetovne trgovinske organizacije. Predlog sprememb protidampinške in protisubvencijske zakonodaje EU je bil pripravljen po obsežnem javnem posvetovanju in vključuje tudi oceno učinka.

Znatna tržna izkrivljanja v nekaterih državah lahko spodbudijo izvoznike, da prodajajo svoje proizvode na trgu EU po dampinških cenah. To lahko povzroča škodo evropski industriji, ki se kaže v izgubi delovnih mest in zapiranju obratov, kakor se je nedavno zgodilo v jeklarskem sektorju. Današnji predlog sledi pozivu voditeljev držav in vlad EU iz oktobra letos, naj EU še do konca letošnjega leta posodobi vse instrumente trgovinske zaščite. Predlagane spremembe protidampinške metodologije so pomemben del potrebnih reform, ki bi dopolnjevale posodobitev instrumentov trgovinske zaščite, ki jih je Komisija predlagala že leta 2013.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3604_sl.htm
Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3605_sl.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.