Predreferendumska pravila spletnega portala razglej.se

Spletni medij www.razglej.se vabi vse interesente, da uredništvu posredujejo informacije in stališča glede referendumskih tem, ki so po njihovem mnenju najpomembnejša. Posredovane informacije namenjene objavi morajo biti v skladu s pravili uredništva spletnega medija www.razglej.se. Pravila so naslednja:

1. Predreferendumska medijska pravila, ki naj bi javnosti zagotavljala neopredeljenost in nevtralnost do političnih strank, so, po prepričanju uredništva www.razglej.se, do bralcev, gledalcev in poslušalcev, večinoma zavajajoča. Zato bo uredništvo www.razglej.se na podlagi besedil, ki jih bodo posredovali pisci komentarjev ali intervjuvanci, objavili tista mnenja, ki jih uredništvo priporoča volivkam in volivcem v razmislek pri njihovem odločanju na letošnjem referendumu.

2. V uredništvu www.razglej.se smo tudi prepričani, da ta odločitev bralcem in bralkam omogoča bistveno transparentnejše razumevanje informacij objavljenih na www.razglej.se.

3. Spletni medij www.razglej.se bo v času referendumske kampanje objavil informacije, za katere bo uredništvo presodilo, da lahko pozitivno prispevajo k razmisleku ali pa so po presoji uredništva dovolj pomembne za odločitve volivk in volivcev.

4. Uredništvo www.razglej.se bo vsem, ki bodo s programom in osebno kredibilnostjo prepričali, omogočila podrobnejšo predstavitev njihovih stališč in mnenj. Predstavitev je mogoča v obliki avtorskega teksta ali intervjuja, ki ga bodo opravili sodelavci www.razglej.se.

5. Spletni medij www.razglej.se ne bo honoriral objavljenih avtorskih prispevkov, fotografij ali avdio-vizualnih vsebin povezanih s predreferendumskim dogajanjem.

6. Spletni medij www.razglej.se bo v skladu z dosedanjo politiko redakcije in kulturo komuniciranja na www.razglej.se v celoti zavračal objave vseh informacij ali stališč politikov, katerih vsebina bo namenjena zmanjševanju ugleda protikandidatov, drugih političnih strank ter nestrankarskih list. Vsi, ki bodo uredništvu posredovali tovrstna sporočila, na www.razglej.se v nobenem primeru ne bodo dobili priložnosti predstavitve svojih stališč volivkam in volivcem.

7. Spletni medij www.razglej.se bo dosledno objavljal le tiste informacije in stališča v zvezi z super-referendumom 2011, ki so v skladu s prejšnjimi točkami teh pravil. Spletni medij www.razglej.se v nobenem primeru ne bo objavljal sporočil in stališč političnih strank ali list, ki niso neposredno povezana z referendumskimi vprašanji ali pa ne upoštevajo 6. točke predvolilnih pravil spletnega medija www.razglej.se.

Uredništvo www.razglej.se