Evropska komisija je danes objavila študijo o potrošniškem financiranju, v kateri opredeljuje ovire, s katerimi se soočajo potrošniki v EU pri naložbah v investicijske sklade, naložbena življenjska zavarovanja in zasebne pokojninske sheme.

Komisija ugotavlja, da imajo potrošniki dostop do številnih in različnih produktov, vendar imajo težave z zbiranjem in primerjavo informacij na teh področjih. Prav tako se stroški med državami članicami za podobne produkte še naprej močno razlikujejo. Študija poudarja tudi vlogo zakonodajnih aktov EU, kot so direktiva o trgih finančnih instrumentov MIFID II, uredba o PRIIP in direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov, ki so se začeli uporabljati letos ali se bodo kmalu. Obsežna študija je prav tako pokazala, da se povprečni evropski vlagatelj poslužuje svetovanja, ki ni neodvisno, na primer pri bankah ali zavarovalnicah. Ti svetovalci so usmerjeni v nacionalni trg in ne izkoriščajo priložnosti enotnega trga. Študija tudi poudarja, da je potencial za nove distribucijske modele na podlagi finančne tehnologije (FinTech) spodbuden, vendar ga je treba skrbno spremljati. V tem kontekstu in v sklopu akcijskega načrta FinTech bo Komisija preučila trenutno stanje na področju digitalnih vmesnikov, ki malim vlagateljem pomagajo pri iskanju ustreznih in stroškovno učinkovitih naložbenih produktov na kapitalskih trgih EU. Komisija bo 29. junija 2018 organizirala javno predstavitev, ki bo namenjena izmenjavi mnenj za nadaljnje izboljšanje stanja.

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.