Evropska komisija je začela javno posvetovanje o spodbujanju socialnega vključevanja in skupnih vrednot EU z izobraževanjem. Osrednje vprašanje posvetovanja je, kako lahko izobraževanje v Evropi pomaga mladim utrditi njihovo mesto v družbi, v kateri se čedalje bolj razraščajo revščina, populizem in nasilni ekstremizem. Zainteresirani lahko spletni vprašalnik izpolnijo do 11. avgusta 2017. Komisija bo zbrane predloge upoštevala pri pripravi osnutka priporočila Sveta, ki ga namerava objaviti še pred koncem leta. Priporočilo je napovedala v sporočilu o spodbujanju preprečevanja radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1403_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.