Evropska komisija je v sklopu 12-tedenskega javnega posvetovanja o prihodnosti skupne kmetijske politike, ki se je končalo 2. maja 2017, prejela več kot 320.000 odzivov iz vseh 28 držav članic. V posvetovanje so se vključili tako posamezniki, nacionalni, regionalni in lokalni javni organi kot organizacije, ki zastopajo različne zainteresirane skupine. Komisija bo zdaj temeljito pregledala prispevke in prve rezultate predstavila na dogodku v Bruslju 7. julija 2017. Razpravo o prihodnosti skupne kmetijske politike bo nadaljevala tudi v neposrednem stiku z različnimi deležniki in strokovnimi skupinami, zlasti znotraj skupine za civilni dialog, pa tudi z nacionalnimi vladami in Evropskim parlamentom. Zbrane informacije bo upoštevala pri pripravi sporočila o prihodnosti skupne kmetijske politike, ki ga namerava objaviti konec leta.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1224_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.