Evropska komisija je začela javno posvetovanje o izboljšanju prava družb EU. Posvetovanje se osredotoča na uporabo digitalnih orodij in postopkov skozi celotno življenjsko obdobje podjetja, čezmejno mobilnost podjetij ter pravne postopke v primeru čezmejnih sporov. Komisija bo zbrana mnenja upoštevala pri pripravi morebitne prihodnje zakonodajne pobude, ki bi zagotovila učinkovitejšo čezmejno zaščito in boljši dostop do relevantnih informacij za deležnike, zlasti upnike in delojemalce, ter nadalje prispevala k odpravi zlorab socialnih pravic in možnosti goljufij. Posvetovanje bo potekalo do 6. avgusta 2017.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1275_en.htm
Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.