POSEBNI PRIJATELJI

Posebni prijatelji predelane stare igrače z novim poslanstvom. Plišasti medvedki, punčke, škratki, bodo šli v šole, vrtce, na ulice in v trgovine.

Mira Potokar iz invalidskega podjetja Želva je povedala, da je projekt pOSEBNI prijatelji namenjen osveščanju in vzpostavljanju konkretnih rešitev na področjih odpadnih igrač in enakopravnosti ljudi, ne glede na njihove različne potrebe in sposobnosti. Jedro projekta je nenavaden način povezovanja skrbi za okolje in opolnomočenja ljudi s posebnimi potrebami – predelava odpadnih igrač v igrače s pOSEBNIM sporočilom poteka v invalidskem podjetju.

Projekt vodi KED Smetumet, soustvarjajo ga partnerji: Želva, URI Soča, Humanitas, Zoopi in HIL, podprt pa je s strani Norveškega finančnega mehanizma.
Razstavo igračk pOSEBNIH prijateljev si lahko ogledate na prvi stalni razstavi v preddverju pediatričnega oddelka na URI Soča.
posebni prijatelj