Evropski statistični urad Eurostat je objavil podatke o materialni prikrajšanosti za leto 2014, ki kažejo, da si vsaj eden od desetih ljudi v EU ne more privoščiti, da bi se s prijatelji ali družino dobil na pijači, eden od šestih pa ne more sodelovati v prostočasnih dejavnostih. Največje pomanjkanje sredstev čuti delovna populacija v starosti od 25 do 64 let.

Medtem ko si v EU pijače s prijatelji ali družino ni moglo privoščiti 13 % ljudi, je bilo v Sloveniji takih manj, 8,9 %. Pri prostočasnih dejavnostih je slika obratna, zaradi pomanjkanja sredstev si jih v Sloveniji ni moglo privoščiti 22,2 % ljudi, kar je več od evropskega povprečja, ki znaša 17,8 %.

Celotno sporočilo: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7752427/3-01122016-BP-EN.pdf/f62e8eba-55a0-4466-a378-0ce3074db613

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.