Evropska komisija je za en mesec podaljšala rok za oddajo vlog kmetov, ki so upravičeni do neposrednih plačil iz skupne kmetijske politike. Države članice se lahko tako prostovoljno odločijo podaljšati rok s 15. maja na 15. junij. Komisija se je za podaljšanje roka odločila na zahtevo držav članic, ki so za podaljšanje zaprosile že tretje leto zapored.

Evropski kmeti lahko vsako leto zaprosijo za pridobitev dohodkovne podpore iz skupne kmetijske politike. Vloge obravnavajo nacionalne uprave ter po opravljenem preverjanju upravičencem izplačajo pomoči. Komisija nato državam povrne sredstva iz evropskega proračuna.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1224_en.htm

3. Evropska komisija je danes predstavila novo nagrado v okviru programa Obzorje 2020 za spodbujanje inovativnih rešitev za spremljanje vodne infrastrukture (H2020-POWERWATERPRIZE-2017). Kandidati so vabljeni, da razvijejo brezžične tehnologije s samodejnim napajanjem za spremljanje stanja vodnih virov in infrastrukture v realnem času. Na razpis se lahko prijavijo inovatorji, univerze, mala in srednje velika podjetja ali nevladne organizacije posamično ali skupaj. Komisija bo na podlagi pozitivnega učinka predlogov ter njihove zanesljivosti in inovativnosti podelila nagrado v višini 2 milijonov evrov.

Celotno sporočilo: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=watermonitoring

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.