Evropska komisija je predstavila pobudo v okviru programa Erasmus+, ki dodatno spodbuja učenje in mobilnost mladih Evropejcev. Pobuda „Move2Learn, Learn2Move“ bo najmanj 5.000 mladim omogočila, da sami ali s svojim razredom na trajnosten način potujejo v druge države EU. Ta enkratna pobuda v sklopu 30. obletnice programa Erasmus je skladna z dvema osrednjima prednostnima nalogama Komisije: obnoviti osredotočenost na mlade v Evropi in olajšati mobilnost državljanov EU, zlasti nizkoemisijsko mobilnost.

Pobuda „Move2Learn, Learn2Move“ temelji na zamisli, ki jo je leta 2016 predstavil Evropski parlament. Izvajala se bo prek eTwinninga, največje mreže učiteljev na svetu. eTwinning, ki je del programa Erasmus+, učiteljem in učencem iz vse Evrope omogoča, da prek spletne platforme razvijajo skupne projekte. Pobudi se bodo lahko pridružili vsi šolski razredi z učenci, starimi vsaj 16 let, ki sodelujejo v eTwinningu. Označijo lahko, ali se želijo potegovati za brezplačne vozovnice, ki bodo podeljene najboljšim projektom eTwinniga v vsaki sodelujoči državi. Pomembno merilo za izbor najboljših projektov bo socialno vključevanje. Zmagovalci bodo lahko odpotovali med avgustom 2017 in decembrom 2018, točen datum pa si bodo izbrali sami. Učenci bodo lahko potovali v skupini v okviru šolskega izleta ali samostojno, odvisno od odločitve staršev in učiteljev.

eTwinning je platforma za šolsko osebje (učitelje, ravnatelje, knjižničarje), prek katere lahko komunicirajo, sodelujejo in razvijajo projekte v okviru učne skupnosti v Evropi. Tako eTwinning spodbuja sodelovanje med šolami in učenci ter učiteljem ponuja priložnosti za brezplačno in stalno profesionalno izpopolnjevanje prek spleta. Povezalo se je že več kot 450.000 učiteljev.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-724_sl.htm
Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-650_en.htm

Komentirajte!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.