Platforma za dobrbit živali

Evropska komisija je objavila sestavo platforme EU za dobrobit živali. Platforma združuje 75 organizacij iz javnega in zasebnega sektorja ter mednarodnih medvladnih organizacij, namen njihovega sodelovanja pa je povečati razpravo o tej temi in tako izboljšati dobrobit živali v EU.

Evropska komisija je prek razpisa za zasebne organizacije in neodvisne strokovnjake izbrala 40 članov, ki prihajajo iz akademskih krogov, nevladnih organizacij in industrije. Preostale člane platforme so imenovali pristojni organi v državah članicah EU in v državah EGP. Izbrani so bili na podlagi izkušenj na področju izboljšanja dobrobiti živali in njihovih zmožnosti za ozaveščanje zainteresiranih. Ustanovni sestanek platforme bo predvidoma 6. junija 2017 v Bruslju.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1306_en.htm